Polski Związek Wędkarski

Zakaz kąpieli na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu w roku 2024 nadal obowiązuje !!!

W związku z powtarzającym się w okresie letnim nagminnym korzystaniem z tzw. "dzikich kąpielisk" Okrąg PZW w Wałbrzychu informuje, że w obrębie użytkowanych zbiorników wodnych wprowadzony jest bezwzględny zakaz kąpieli.

Linie brzegowe oznakowano w nawiązaniu do powyższego specjalnymi tablicami.

Użytkownik rybacki nie ponosi odpowiedzialności za lekkomyślność przebywających nad wodami osób (wędkarzy i turystów) !!!

Pomimo zakazów i tak nie brakuje  śmiałków, którzy przeceniają swoje siły i nie zważają na tablice wywieszane przez opiekunów wód z ramienia PZW O. w Wałbrzychu.

Pamiętajmy, lato kusi do zażywania kąpieli słonecznych i wodnych, jednak od nas samych zależy, czy powrócimy do domu z takiego wypoczynku !!!

 

ZO PZW w Wałbrzychu